Thursday, 10 November 2016

Sinopsis Mohabbatein ANTV Episode 12 Raman bicara dengan Hakim

Sinopsis Mohabbatein ANTV Episode 12

Raman bicara dengan Hakim di pengadilan. Raman tak suka dengan keputusanny. Raman menerangkan bila Ruhi yaitu putriny sesaat Ishita hanylah tetanggany yang senantiasa bikin m asalah dengan keluargany. Hakim menjawab bila dia telah lihat di TV tayangan pertikaian mereka, namun Hakim dapat lihat cinta di mata Ruhi untuk Ishita. Halim juga bertany berapakah lama Ruhi mengetahui Ishita. Raman menjawab dua bln.. Hakim juga berkata bila Ishita dapat lakukan apa yg tidak dapat Raman kerjakan sepanjang 5 th.. Hakim memohon Raman memikirkan mengenai itu sebelumnya sidang berikuTuany.
Nyony Bhalla bicara pada Simmi bila Raman tahu apa yang mereka kerjakan pada Ishita, Raman tentu akn geram. Mereka lalu lihat Shagun juga mendatangi Klinik Ishita. Simmi berkata bila Shagun datang serta akn lakukan sama sama seperti apa yang mereka kerjakan. Simmi mengajak ibuny untuk dengarkan apa yang Shagun katakn. Shagun mengatakan terima kasih pada Ishita serta berupaya memengaruhi Ishita dan tak lupa menjelek2an bekas mertua serta adik iparny. Ishita lalu menanykan Ruhi serta Shagun menjawab bila Ruhi baik2 saja. Shagun kembali meneruskan kata2ny bila dia bahagia Ishita ada dalam kehidupan Ruhi. Nyony Bhalla lalu buka pintu dengan kuat, Shagun tak meyakini ini. Simmi lalu berdebat dengan Shagun.

Shagun mengatakn bila mereka kebanyakan orang yg tidak berkelas serta dia tidak mau Ruhi berbarengan keluarga Bhalla. Shagun juga berkata bila pengadilan tak akn memutuskan untuk kebaikanmu saja. Simmi menelpon Raman serta memohonny untuk datang ke klinik Ishita. Tangan Ishita tiba2 terluka lantaran kekeliruan Nyony Bhalla. Shagun coba memberi pertolongan awal serta tiba2 Raman datang. Ishita memohon kebanyakan orang untuk pergi. Shagun mulai menyindir keluarga Bhalla. Raman menegurny lantaran Ishita tengah terluka. Shagun mohon maaf serta pergi. Raman menanykan di mana perbanny. Namun Ishita berkata bila dia tak perlu pertolongan Raman. Raman memaksa serta menyuruh Ishita memberi tanganny. Akhirny Ishita juga memberi tangannyn untuk di perban oleh Raman. Ishita mengatakan terima kasih. Raman lalu mengatakn bila dia akn mengantar Ishita pulang lantaran Ishita tak akn dapat mengemudi dengan keadaan seperti itu.

Ibu Bala menjumpai Madhavi serta tunjukkan photo Varun (anak Subbu). Madhavi sendiri tengah shock lantaran lihat video Mihika di hpny. Bala menyapa ibuny tidak untuk mengejek Madhavi. Ibu Bala pergi dengan geram. Madhavi sendiri menangis tahu video Mihika. Dia berkata kenapa Mihika lakukan ini semuanya, bagaimana keluargany tunjukkan muka di hadapan orang2.

No comments:

Post a Comment